Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Jednání zastupitelstva

Pozvánka na zastupitelstvo 8.2.2023

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

08. února 2023 (středa) od 16:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Zpráva starosty
 3. Informativní zpráva – půlmaraton Plzeňského kraje
 4. Informativní zpráva- nesoulady v katastrální mapě
 5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a výborů
 6. Pověření finančního výboru ke kontrole dotací
 7. Dotace příměstských táborů
 8. Dotace jednorázových akcí
 9. Dotace ročních provozních nákladů spolků
 10. Vyjádření k architektonické studii – Ateliér SAL
 11. Vyjádření k žádosti o výpůjčku pozemku- hasiči
 12. Vyjádření k novele ceníku pro MHD
 13. Zřízení technické služby
 14. Kontrola plnění usnesení
 15. Různé
 16. Závěr

Pozvánka na zastupitelstvo 20.6.2022

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

20.června 2022 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení]
 5. Revize usnesení č.29/22 [usnesení]
 6. Vyúčtování energií za rok 2021 – sokolovna [usnesení, přílohy]
 7. Výběr zhotovitele – PD U Jezu [usnesení, přílohy]
 8. Dotace na rok 2022 – Linka bezpečí [usnesení]
 9. Převod pozemků – Remízek
 10. Nájem části pozemku – 618/13 [usnesení]
 11. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 12. Různé
 13. Závěr

Pozvánka na zastupitelstvo 25.4.2022

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

25.dubna 2022 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření
 4. Rozpočtová opatření
 5. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota
 6. Vodovod Cedrová
 7. Žádost o udělení výjimky – MŠ
 8. Den Lhoty
 9. Počet zastupitelů
 10. OZV – daň z nemovitosti
 11. OZV – poplatek z pobytu
 12. Parkovací řád
 13. Jízdné v MHD
 14. Prodej pozemku – 781/109
 15. Kontrola dotací za rok 2021
 16. Kontrola plnění usnesení
 17. Různé
 18. Závěr

Nově zařazené body:

5a) rezignace člena finančního výboru (Novák)
5b) půlmaraton (Novák)
14a) úpravy dětského hřiště (Topinka)
14b) nájem pódia (Topinka)

Zápis:

Zápis ke stažení je uveden ZDE