Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Kam vede liknavost úředníků?

Možná jste zazanamenali, že na návsi přímo v těstném sousedství dětského hřiště došlo k ulomení části vzrostlého javoru, který spadl na blízkou lavičku a zřejmě jen díky shodě náhod nedošlo k větším škodám či dokonce ke zranění lidí nebo hrajících si dětí.

Muselo to dojít takto daleko?

Koncem listopadu 2021 jsem nechal zpracovat rychlou studii stavu stromů, která měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí o potřebě pracovníka (údržbáře) v našem obovodu. Nicméně ze zprávy osloveného arboretisty jasně vyplnynula potřeba okamžitého jednání – vyřešení rizikového stavu zmíněného stromu (celá zpráva v přílolze článku), kde hrozí riziko z prodlení.

Tentýž den, tedy 4.12.2021 byla předána tato informace spolu s cenovou nabídkou paní starostce a paní tajemnici, která má na starosti odbor životního prostředí a tyto záležitosti do něj spadají, s tím, že celou věc můžeme probrat na ZMO 6.12.2021.

Paní tajemnice odpověděla v pondělí 6.12., že záležitost spadá pod SVS města Plzně, protože stromy jsou majetkem města.
Na další strom zmíněný ve zprávě – smrk bylo již v červnu! 2021 vydáno povolení ke kácení. Následovala diskuse o tom, proč se půl roku nic neděje, když se o celé věci ví, nicméně měl být pokácen v době vegetačního klidu.

Ano, skutečně se to takto řeší, nicméně zákon pochopilně myslí i na naléhavost případů:

„Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, je možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu s tím, že takové kácení musí být do 15 dnů oznámeno orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 4 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).“

Jak se sami můžete přesvědčit, situace se nyní vyřešila alespoň v jednom bodě sama, naštěstí bez dalších škod. Úřad zřejmě považoval tedy tuto věc za uzavřenou a nadále se tomu nikdo nevěnoval a to ani přes další upozorňování občanů.

Podobná událost byla v minulosti klasifikována jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Na závěř bych rád upozornil, že zpráva zmiňuje další problémy s vysokou naléhavostí – lípa v blízkosti hospody na návsi a dub přímo na návsi, kde hrozí opět pád větví. Proto než dojde k vyřešení problému, věnujte pozornost aktuálnímu stavu stromu.

Topinka

Mimořádné zastupitelstvo 17.1.2022

Podle zákona o obcích svolávám mimořádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 17.ledna 2022 (pondělí) od 17:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

  1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
  2. Mateřská škola Lhota
  3. Závěr

Nový ceník pronájmu tělocvičny 2022

Na zastupitelstvu obvodu MO10 byl dne 6.12.2022 schválen za základě požadavku pronajímatele nový ceník za pronájem tělocvičny v sokolovně. Tělocvična se pronajímá s šatnou a sprchou.

DENČASZÁŘÍ – KVĚTENČERVEN – SRPEN
PO – PÁ08:00 – 15:00250 Kč200 Kč
15:00 – 20:00270 Kč200 Kč
20:00 – 22:00270 Kč200 Kč
SO – NE08:00 – 15:00250 Kč200 Kč
15:00 – 20:00270 Kč200 Kč
20:00 – 22:00270 Kč200 Kč
  • mládež 10% sleva, ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako minimální.

Cena za pronájem sportovní haly za účelem konání kulturní akce (nebo akce jiného rázu nežli sportovního) je smluvní a závisí individuálně na typu akce, délce trvání a rozsahu pronajatých prostor.

SLUŽBACENA
mimořádný úklid160 Kč / hod
odborný pracovník150 – 500* Kč / hod
zapůjčení stolu15 Kč / den
zapůjčení židle3 Kč / den
  • dle odbornosti ( pořadatel, ostraha, zdravotník…)

2. etapa výstavby kanalizace – podepište smlouvy

Proběhlo předání staveniště a 14. prosince 2021 se uskuteční nultý kontrolní den. Stavba samotná by měla začít až po Novém roce, s největší pravděpodobností začne v ulicích Mátová, Cedrová, Meduňková, Na Mokřinách. Časový harmonogram zatím nemáme k dispozici. Jakmile ho obdržíme, bude zveřejněn. Prosíme, sledujte naše webové či facebookové stránky.

Momentálně je ale velmi důležité, aby se všichni ti, kteří byli vyzvání Vodárnou Plzeň k podpisu smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na přípojku ke splaškové kanalizaci, dostavili na úřad ve Lhotě a smlouvu podepsali.

(převzato ze zpravodaje Lhoťák, prosinec 2021)

TIP: S dotazy na toto i další témata můžete přijít na nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obvodu, termíny a pozvánky viz náš web https://www.plzen-lhota.cz/clanky/pozvanky-zmo/ , obvykle pondělky ve večerních hodinách.