Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Novinky

Vyvěšení tibetské vlajky

Náš obvod se 10.3. připojuje k mezinárodní kampani k výročí Tibetského národního povstání, která má poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.

Zastupitelé jednohlasně souhlasili s touto, alespoň morální podporou tibetskému lidu.
Jelikož se k nám nedostala vlajka fyzicky včas, připojujme se, alespoň ve webové podobě.


Za MO Plzeň 10- Lhota starosta Jan Havel

Altán na hřišti

Na dětském hřišti na návsi došlo loni k vykácení poškozených dřevin a tím ubyl zastíněný prostor – MO10 dle společné dohody a usnesení nyní zakoupilo dřevěný altán, který umístíme do prostoru hřiště, v těsné blízkosti zadní branky. Altán bude vybaven ze dvou stran bočnicemi o výšce 90cm a stolkem s lavicemi. Tím bude umožněno využití kryté plochy k hraní deskových her nebo vychutnání svačiny ve stínu, zvláště v letních měsících.

Rozměry jsou 2.90×4.90m, altán bude posazen na desce ze zámkové dlažby. Pro tuto akci je již v rozpočtu vyhrazeno 100tis. Kč, vlastní cena altánu s dopravou a zástěnami činí 54tis., teréní úpravy a položení dlažby cca 30tis. Zámkovou dlažbu jsme vyjednali zdarma prostřednictvím SVSMP (správy veřejného statku MP), materiál štěrkového lože bude poskytnut společností Eurovia. V současné době je altán složen již na úřadu a bude se natírat.

Zítra 2.3.2023 započnou zemní práce, tzn. vybargruje se prostor pro zámkovou dlažbu (3×5m) a dále bude následovat zabetonování obrubníků a položení dlažby. Poté bude altán složen na místě. Předpokládané dokončení je konec března 2023.

Pozvánka na zastupitelstvo 8.2.2023

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

08. února 2023 (středa) od 16:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Zpráva starosty
 3. Informativní zpráva – půlmaraton Plzeňského kraje
 4. Informativní zpráva- nesoulady v katastrální mapě
 5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a výborů
 6. Pověření finančního výboru ke kontrole dotací
 7. Dotace příměstských táborů
 8. Dotace jednorázových akcí
 9. Dotace ročních provozních nákladů spolků
 10. Vyjádření k architektonické studii – Ateliér SAL
 11. Vyjádření k žádosti o výpůjčku pozemku- hasiči
 12. Vyjádření k novele ceníku pro MHD
 13. Zřízení technické služby
 14. Kontrola plnění usnesení
 15. Různé
 16. Závěr