Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na zápatí

Rozšíření školky

Je takřka jisté, že příliv nových obyvatelů do Lhoty, mezi kterými je mnoho mladých rodin, brzy způsobí nedostatek míst v mateřské škole. Městský obvod se začal zabývat jejím rozšířením.

Protože není možné upravovat stávající budovu, aniž by se v ní přerušil nebo omezil provoz, uvažuje se o stavbě nové budovy „přes ulici“.

Nová budova by měla být řešena jako víceúčelový objekt, ve kterém bude jak další třída školky, tak i zázemí pro další aktivity – typicky místní spolky. Toto řešení navíc otevírá prostor pro průběžné změny využití v budoucnu, jak se bude poptávka po místech ve školce měnit.

Aktuální vývoj

  • 12/2018 – na jednání zastupitelstva byla představena studie (níže ke stažení) a schváleno usnesení, které mmj. „Ukládá starostce a) informovat příslušné náměstky primátora města Plzně o potřebě rozšíření MŠ ve Lhotě formou víceúčelové budovy, b) připravit zadání dalších stupňů projektové dokumentace.“

Další vývoj budeme doplňovat, sledujte tento web nebo FB stránku fb.com/plzen.lhota

Ukázky ze studie

 

TIP: S dotazy na toto i další témata můžete přijít na nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obvodu, termíny a pozvánky viz náš web https://www.plzen-lhota.cz/clanky/pozvanky-zmo/ , obvykle pondělky ve večerních hodinách.