Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na zápatí

Splašková kanalizace

Nejdříve trocha historie

Město Plzeň se v přístupové smlouvě z 27.11.2002 zavázalo v čl.11, odst.2 následujícímu:

Město Plzeň prohlašuje, že je jeho vlastním zájmem zajistit podmínky pro efektivní výkon veřejné správy v nových městských obvodech na úrovni srovnatelné se stávajícími městskými obvody v nejkratším možném čase, jakož i to, že učiní vše nezbytné k vyrovnání podmínek života svých občanů v nových městských obvodech s podmínkami ve srovnatelných stávajících městských obvodech. Zejména zajistí realisaci odkanalisování obvodu Plzeň 10-Lhota podle vydaného územního rozhodnutí a pokračování v druhé etapě výstavby vodovodu.

Aktuální stav k 10/2018

Výstavbu splaškové kanalizace v městském obvodu Plzeň 10 – Lhota zahájila ve čtvrtek 27. září společnost Vodárna Plzeň a. s. Půjde o vybudování nové kanalizační stoky o délce přibližně 10,5 kilometru a tři čerpací stanice odpadních vod. Stavba za 155 milionů korun bez DPH by měla být hotová do konce listopadu 2020. VODÁRNA získala na stavbu z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti dotaci ve výši bezmála 89 milionů korun.

Samotná kanalizační síť je navržena tak, aby byly všechny splaškové vody odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Plzni v Jateční ulici. Systém splaškové kanalizace Lhoty bude napojen na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních stok v kombinaci se třemi čerpacími stanicemi, jež budou postupně předávat splaškové vody ze Lhoty směrem na Valchu. Zhotovitelem stavby je Společnost Odkanalizování Lhoty. Jde o sdružení zhotovitelů STAVMONTA spol. s. r. o. a PORR a. s.

Kromě vlastní výstavby kanalizační sítě se Vodárna podílí i na napojení obyvatel Lhoty na tuto síť. „Vodárna nechá na vlastní náklady vypracovat pro obyvatele městského obvodu projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí,“ uvedl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář, předseda představenstva Vodárny. Tyto náklady se pohybují ve výši 1,2 milionu korun bez DPH.

Mapu částí Lhoty, které jsou a které nejsou odkanalizovány, najdete zde

Vývoj projektu

  • 11/2002 – slib města Plzně (v rámci přístupové dohody) při připojování Lhoty, že zajistí vybudování kanalizace v naší čtvrti
  • 9-11/2018 – možnost uzavření dohody o připojení ke kanalizaci pro nemovitosti podél kanalizace budované v první fázi
  • 11/2018 – zahájení výstavby první fáze kanalizace (v ulicích, které při přípravě dokumentace byly ve vlastnictví města)
  • konec 2020 – předpokládaná termín kolaudace hlavního řadu (kanalizace pod ulicí)
  • od 2021 – předpokládaný termín, od kdy se budou moci napojovat jednotlivé přípojky RD na hlavní řad
  • od 1/2022 – předpokládané zahájení 2. etapyčlánek
  • 2022 – harmonogram 2 etapypříloha

Další vývoj budeme doplňovat, sledujte tento web nebo FB stránku fb.com/plzen.lhota

Související odkazy

TIP: S dotazy na toto i další témata můžete přijít na nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obvodu, termíny a pozvánky viz náš web https://www.plzen-lhota.cz/clanky/pozvanky-zmo/ , obvykle pondělky ve večerních hodinách.

 


Harmonogram 2. etapy výstavby splaškové kanalizace ve Lhotě:

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
jpg Harmonogram 2. etapy (2022) 472 KB 312