Splašková kanalizace

Nejdříve trocha historie

Město Plzeň se v přístupové smlouvě z 27.11.2002 zavázalo v čl.11, odst.2 následujícímu:

Město Plzeň prohlašuje, že je jeho vlastním zájmem zajistit podmínky pro efektivní výkon veřejné správy v nových městských obvodech na úrovni srovnatelné se stávajícími městskými obvody v nejkratším možném čase, jakož i to, že učiní vše nezbytné k vyrovnání podmínek života svých občanů v nových městských obvodech s podmínkami ve srovnatelných stávajících městských obvodech. Zejména zajistí realisaci odkanalisování obvodu Plzeň 10-Lhota podle vydaného územního rozhodnutí a pokračování v druhé etapě výstavby vodovodu.

Aktuální stav

Výstavbu splaškové kanalizace v městském obvodu Plzeň 10 – Lhota zahájila ve čtvrtek 27. září společnost Vodárna Plzeň a. s. Půjde o vybudování nové kanalizační stoky o délce přibližně 10,5 kilometru a tři čerpací stanice odpadních vod. Stavba za 155 milionů korun bez DPH by měla být hotová do konce listopadu 2020. VODÁRNA získala na stavbu z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti dotaci ve výši bezmála 89 milionů korun.

Samotná kanalizační síť je navržena tak, aby byly všechny splaškové vody odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Plzni v Jateční ulici. Systém splaškové kanalizace Lhoty bude napojen na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních stok v kombinaci se třemi čerpacími stanicemi, jež budou postupně předávat splaškové vody ze Lhoty směrem na Valchu. Zhotovitelem stavby je Společnost Odkanalizování Lhoty. Jde o sdružení zhotovitelů STAVMONTA spol. s. r. o. a PORR a. s.

Kromě vlastní výstavby kanalizační sítě se Vodárna podílí i na napojení obyvatel Lhoty na tuto síť. „Vodárna nechá na vlastní náklady vypracovat pro obyvatele městského obvodu projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí,“ uvedl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář, předseda představenstva Vodárny. Tyto náklady se pohybují ve výši 1,2 milionu korun bez DPH.

Vývoj projektu

  • 11/2002 – slib města Plzně (v rámci přístupové dohody) při připojování Lhoty, že zajistí vybudování kanalizace v naší čtvrti
  • 9-11/2018 – možnost uzavření dohody o připojení ke kanalizaci pro nemovitosti podél kanalizace budované v první fázi
  • 11/2018 – zahájení výstavby první fáze kanalizace (v ulicích, které při přípravě dokumentace byly ve vlastnictví města)

Další vývoj budeme doplňovat, sledujte tento web nebo FB stránku fb.com/plzen.lhota

Související odkazy

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf pristupova_smlouva_Plzen_Lhota_cast1 3. 11. 2018 18:14 2 MB 1370
pdf F0-10_vzorove_napojeni_domovni_pripojky 3. 11. 2018 18:14 128 KB 1153
pdf C2_prehledna_situace-obnova_komunikace 3. 11. 2018 18:14 4 MB 1190
pdf C1_prehledna_situace-etapizace 3. 11. 2018 18:14 2 MB 2472
pdf B1_souhrnna_technicka_zprava 3. 11. 2018 18:14 4 MB 995
pdf A_pruvodni_zprava 3. 11. 2018 18:14 3 MB 988